Escritores

Takashige Ichise

Filmografía

2005 Dark Water (Dark Water)
2002 Honogurai mizu no soko kara (Honogurai mizu no soko kara)