Pillow Book, The

Pillow Book, The

Fechas de Estreno

Estados Unidos:
1996

Argentina:


Protagonizada por: Augusto Aristotle , Chris Bearne , Chan Ben , Andrew (II) Chan , Jimmy Lee Wai Chang , Chau , Dehong Chen , Edelmer Christanse , Wichert Dromkert , Adrian Kwan Shun Fai , Ronald (I) Guttman , Hisashi Hidaka , Roger To Thanh Hien , Yutaka Honda , Daishi Hori , Jo Jo (IV) Hui , Seizo H. Inoue , Kazushi Ishimaru , Tom (V) Kane , Yoshihiro Kawai , Kha , Tatsuya Kimura , Toshio Kimura , Hui Pak Kin , Man Kit , Seitaro Koyama , Chau Kwok Kwan , Ho Keung Kwong , Kheim Lam , Stephen C. Lam , Shuen Ngar Lei , Sammuel (II) Leung , See Wah Leung , See Yan Leung , Jim Adhi Limas , Mr. Luo , Ham-Chau Luong , Li Chun Man , Masaru Matsuda , Kentaro Matsuo , Ewan McGregor , Ken Mitsuishi , Atsushi Miura , Takashi Miyake , Kintaro Murayama , Wataru Murofushi , Yoshihiko Nagata , Hiroshi Nakajima , Nguyen Duc Nhan , Akihiko Nishida , Ken Ogata , Yoshi Oida , Sam (I) , Louis Fu Yiu Shi , Kageyoshi Shirakata , Masakazu Takemura , Munenari Takeshima , Maskai Taketani , Eiichi Tanaka , Kinya Tsuruyama , Martin Tukker , Terence Tsin Chung Tung , François Van Den Bergen , Paul Wan , Rick (I) Waney , Tien Sing Wang , Wu (I) Wei , C.S. Wong , Leung Woo , Mennan Yapo , Hikari Abe , Mariko Ajimoto , Ann (I) , Ryuke Azuma , Valerie Buchanan , Farini Cheung , Anna Chu , Tania De Jaeger , Fabienne De Marco , Doris Lui Lai Fong , Kana Haraguchi , Midori Hatsuda , Miwa Hayashi , Yuki Hayashi , Foon Wing Hong , Tokiko Horiike , Yuri Inoue , Aki Ishimaru , Lu Jinhua , Bobsy Jureidini , Ai Kanafuji , Miwako Kawai , Satomi Kimura , Fukue Kitaoka , Kumi Komino , Lynne Langdon , Vanessa Lanza , Barbara Lott , Mrs. Luo , Michiko Matsuo , Atsuko Nakamura , Miwako Namie , Michelle Nicholson , Masami Nishio , Kiyomi Nomura , Yuki Nou , Yûko Nozawa , Yasuyo Ogawa , Ohko , Chizuru Ohnishi , Judy Ongg , Anita Leung Fui Shan , Yûko Shimomura , Junko Shinohara , Makiko Shoji , Arnita Swanson , Shiho Takamatsu , Miho (I) Tanaka , Hiromi Tani , Tom (I) Tom , Yorks Tong , Kaoru Ueda , Hiroko Uno , Vivian Wu , Akiko Yokotani , Hideko Yoshida , Atsuko Yoshikawa , Yoshino Yoshioka .

Dirigida por: Peter Greenaway .

Escrita por: Peter Greenaway , Sei Shonagon .

Producida por: Terry Glinwood , Kees Kasander , Jessinta Liu , Jean-Louis Piel , Tom Reeve , Denis Wigman .

Musicalizada por: Wolfgang Amadeus Mozart .
Géneros: Drama , Romántica .


Información subida por para Movisionary


Registrate ACA y recibí GRATIS nuestro Newsletter con los estrenos de la semana


Últimas noticias de AgendaDeCine.com

La Opinión de la gente
Dejanos tu voto:
Resultados:
Mala
0
Regular
0
Buena
0
Muy Buena
0
Excelente
0